* Prathmik Shikshan Niyamak ni Kacheri – Gandhinagar vidyaman Khanagi Prathmik Shala na Registration Angeni Jaherkhabar
For Registration(Manyata Pramanapatra/Certificate) & Sva-Ekrarnama no Namuno-1 visit website :
Submit necessary document between 01/03/2013 to 30/03/2013.
Read Newspaper Ad. : Source – Divyabhaskar
*June 2013 thi Sharu thata nava Shaikshanik varsh thi Navi Non granted khanagi prathmik shala, prathmik shalama upala dhorane/vadharana non granted vargo sharu karavani parvangi mate darkhast raju karava jog
Newspaper Ad. : Source – Sandesh
*Application form(namuna 1) for starting new classes (standard 1to5 & Standard 6-8) , visit below website :
 
Top